Popis stránky - změňte v administraci

Popis stránky - změňte v administraci

Kurzy pro studenty

 

          Intenzivní příprava na

   m    maturitu z angličtiny

 

Ku    Kurz pro studenty ve věku: 17- 19 let               

D       doba trvání: pracovní týden (5 dní)

4 vyu    4 vyučovací hodiny denně: dopoledne 

nebo                                               nebo odpoledne

 

Inten  Skupinky o maximálně 5-studentech.

          

      Termíny  kurzů: 11.7. – 5.8.2011

 

Cena kurzu: 3.150,- Kč

(svačina a pitný režim v ceně)

místo konání: Hradec Králové